เกี่ยวกับเรา

ชูการ์ สมาร์ท พีอาร์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอนซัลติ้ง กรุ๊ป

เป็นบริษัทที่ปรึกษา ด้านประชาสัมพันธ์ การตลาดและพัฒนาธุรกิจ มีประสบการณ์ยาวนานถึง 20 ปี ในการบริการด้านประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แบรนด์อย่างดีเยี่ยมให้ผลิตภัณฑ์และบริการของลูกค้าผ่านสื่อ Online และ Offline

ตลอดจนวางแผนกลยุทธ์ พัฒนาธุรกิจเพิ่มยอดขายให้แก่องค์กรชั้นนำต่างๆ

เหตุผลสำคัญในการเลือก

ชูการ์ สมาร์ท พีอาร์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอนซัลติ้ง กรุ๊ป

ความเป็นเลิศด้านบริการที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ การตลาดและพัฒนาธุรกิจ

  • ความเป็นมืออาชีพในการทำโฆษณาผ่าน Facebook, Google Adwords, Instagram, YouTube, Line
  • สายสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อต่างๆ
  • เชื่อมโยงการเลือกสื่อที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
  • มีประสบการณ์ตรงด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ในกลุ่มธุรกิจชั้นนำ อาทิ ผลิตภัณฑ์, ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประทเศ, โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ, โรงเรียนนานาชาติ และร้านอาหาร
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา