จุดเด่นบริการงานแปลเอกสารของ Sugar Smart มีดังนี้

 • นักแปลของ Sugar Smart มีประสบการณ์ในการแปลมาเป็นเวลากว่า 20 ปี

 • ประสบการณ์อันยาวนานนี้ทำให้เป็นที่ยอมรับในวงการแปลเอกสาร

 • บริการของเราเน้นคุณภาพในงานแปลเอกสาร

 • รับแปลเอกสารในราคาที่สมเหตุสมผล

 • เรายึดมั่นในการส่งมอบงานแปลเอกสารให้ลูกค้าอย่างตรงต่อเวลา

 • ให้บริการงานแปลที่ถูกต้องแม่นยำทั้งในแง่ของความหมายและหลักไวยากรณ์

ขั้นตอนการรับงานแปลเอกสาร

 • ลูกค้าส่งงานแปลมาให้ทางอีเมล

  ลูกค้าส่งงานแปลมาให้ทางอีเมลเพื่อตีราคาค่าแปลเอกสารและกำหนดวันส่งมอบงาน

  [email protected]

 • ลูกค้าส่งงานแปลมาให้ทางอีเมล

  ทำงานแปลเอกสารและส่งงานกลับไปให้ลูกค้าทางอีเมล

  [email protected]

 • ชำระค่าแปล

  การชำระค่าแปล หลังจากได้รับงานแปลภายใน

เอกสารที่รับแปล จากไทยเป็นอังกฤษ และจากอังกฤษเป็นไทย

 • แปลเอกสารเฉพาะทาง: รับแปลคู่มือต่างๆ วิทยานิพนธ์ บทคัดย่อ

 • แปลเอกสารทางการศึกษา: ประกาศนียบัตร หนังสือเรียน ใบปริญญาบัตร ทรานสคริปต์ หนังสือรับรองการศึกษา ใบประกอบวิชาชีพต่างๆ และบทเรียน

 • แปลเอกสารโฆษณา: แปลซับไตเติ้ล เว็บไซต์ โบรชัวร์ พรีเซนเทชั่น

 • แปลเอกสารทั่วไป: แปลเอกสารต่างๆ งบการเงิน งบดุลกำไรขาดทุน บัญชี รายงานประจำปี เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง แปลข่าวต่างประเทศ เอกสารประมูล ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน